Coaching er kunsten, ved hjælp af konversation, at skabe en kontekst
Hvor i forandring kan ske på en naturlig måde.

Coaching er en professionel fortrolig relation mellem to mennesker, der er baseret på åbenhed, ærlighed og integritet, hvor hensigten er at hjælpe klienten til at leve et kongruent og tilfredsstillende liv, baseret på egne værdier, mål og intentioner.
Professionel coaching er en vedvarende relation, som fokuserer på at
klienten handler aktivt i retning af realiseringen af sine visioner, mål og Ønsker.

Coaching benytter sig af udforskning og personlig erkendelse for at opbygge
klientens opmærksomhed og ansvarlighed, og forsyner klienten med struktur, support og feedback.

Professionel coaching er et løbende, professionelt forhold, som hjælper mennesker til at skabe ekstraordinære resultater i deres liv og karriere samt i virksomheder og organisationer. Coachingprocessen hjælper klienten til at uddybe læring, forbedre præstationer og Øge livskvaliteten.

Coaching hjælper mennesker til at opdage og forstå hvem de er, til at
identificere og afklare hvad de mest Ønsker i livet og til at skabe og udvikle strategier til at nå deres mål.

 

Ofte stillede spørgsmål

Coaching er et forhold mellem ligestillede, som udnytter målrettede spørgsmål for at hjælpe klienten med at bevæge sig i retningen af sine ønsker og mål.

 

  • Generativ proces – installerer nye strategier
  • Skaber funktion på et højere niveau
  • Coachen spørger ”Hvordan?”
  • Motivationsretningen er ”hen imod”
  • Resultat- og handlingsorienteret (kan være procesorienteret)

Terapi er et forhold hvor terapeuten er ansvarlig for at diagnosticere og afhjælpe symptomer eller sygdom, og for at hjælpe klienten med at overvinde

”fortidsorienterede” problemer. Tit bliver terapeuten ”over” klienten i forholdet.

 

  • Primært helbredende, kan være generativt
  • Genopretter funktioner og hjælper klienten med at ”tilpasse sig”
  • Spørger ”Hvorfor?”
  • Motivationsretningen er ”væk fra”
  • Negative følelser, procesorienteret

Rådgivning er et forhold hvor en ekspert hyres til at give råd og/eller videregive erfaring og ekspertise. Problemet der kan være i rådgivning er, at det oftest

sker ud fra rådgiverens ressourcer, og derfor kan være vanskeligt at implementere med mindre den rådgivne har de samme ressourcer.

Mentorship er en erfaren person, der vejleder en anden person karrieremæssigt og personligt. Mentoren deler ud af sin viden og overfører sine kompetencer ten yngre og mindre erfaren person – en mentee. Oftest er der ikke penge i forholdet mellem mentor og mentee.