Kybernetisk psykologi og stress behandling.

Jeg er altid nysgerrige på nye tilgange til behandling af stress, jeg har fornyeligt læste bogen Kybernetisk psykologi – ubevidst intelligens i psykoterapi og hverdag af Torben Hansen og Henrik Hass.

Mit spørgsmål, til mig selv er, vil Kybernetisk psykologi kunne bruges til behandling af stress?

Hvad er Kybernetisk psykologi?

Kybernetisk psykologi, også kendt som cyborganik psykologi eller cybersykologi, er en tilgang til psykologi og terapi, der bygger på principperne i cybernetik, som er studiet af styring og regulering i komplekse systemer. Denne tilgang blev udviklet af Gregory Bateson, en britisk-amerikansk antropolog og kommunikationsteoretiker, i samarbejde med andre psykologer og terapeuter som Jay Haley, John Weakland og Don D. Jackson.

Kybernetisk psykologi fokuserer på interaktioner og kommunikation mellem mennesker som centrale elementer i forståelsen af menneskelig adfærd og mentale sundhed. Her er nogle grundlæggende principper og metoder i kybernetisk psykologi:

 1. Feedback: Kybernetisk psykologi lægger vægt på feedbackmekanismer, hvor individets adfærd og kommunikation ses som en respons på tidligere feedback. Dette fokus hjælper terapeuten med at identificere og ændre uhensigtsmæssige feedbackmønstre.
 2. Kognitive mønstre: Terapeuten undersøger klientens kognitive mønstre og overbevisninger, der kan bidrage til deres psykologiske problemer.
 3. Kontekst: Kybernetisk psykologi ser på, hvordan den sociale og kulturelle kontekst påvirker en persons adfærd og mentale tilstand.
 4. Paradoxer og kontrafaktiske tanker: Terapeuten kan bruge paradokser og kontrafaktiske tanker til at udfordre klientens fastlåste opfattelser og fremme ændring.
 5. Meta-kommunikation: Dette involverer at reflektere over og diskutere selve terapiprocessen og kommunikationen mellem klient og terapeut.
 6. Systemisk tilgang: Kybernetisk psykologi ser på individer som en del af et større system, hvilket betyder, at terapeuten også tager hensyn til klientens interaktion med andre mennesker og omgivelser.

Kybernetisk psykologi kan bruges i terapi til at hjælpe klienter med at forstå deres problemer i en bredere kontekst, identificere mønstre i deres adfærd og tænkning, og arbejde på at ændre disse mønstre for at opnå øget mental sundhed og trivsel. Terapeuten fungerer som en guide, der hjælper klienten med at opdage og ændre de uhensigtsmæssige adfærds- og kommunikationsmønstre, der kan bidrage til deres psykologiske problemer. Terapeuten bruger ofte samtale og dialog som hovedværktøjer i denne tilgang, og terapiprocessen kan variere afhængigt af den enkelte klient og deres specifikke behov.

Kan kybernetisk psykologi bruges til behandling af stress?

Ja, kybernetisk psykologi kan potentielt bruges til behandling af stress. Kybernetisk psykologi fokuserer på at forstå og ændre uhensigtsmæssige adfærds- og kommunikationsmønstre, og dette kan være relevant i forhold til stressbehandling. Stress kan ofte være forbundet med negative tanke- og handlemønstre, der opretholder eller forstærker stressniveauet.

Når man anvender kybernetisk psykologi i stressbehandling, kan terapeuten hjælpe klienten med at identificere de stressudløsende faktorer og de måder, hvorpå klientens tanker, adfærd og reaktioner bidrager til stress. Terapeuten kan derefter arbejde med klienten for at ændre disse mønstre gennem feedback, refleksion, og ændring i klientens respons på stressende situationer.

Her er nogle måder, hvorpå kybernetisk psykologi kan bruges i stressbehandling:

 1. Feedback og selvrefleksion: Terapeuten kan hjælpe klienten med at identificere, hvordan deres tanke- og handlemønstre påvirker deres stressniveau. Dette kan hjælpe klienten med at opdage, hvilke specifikke mønstre der skal ændres.
 2. Ændring af tankemønstre: Terapeuten kan arbejde med klienten for at identificere negative eller destruktive tankemønstre og hjælpe dem med at erstatte dem med mere konstruktive og positive tanker.
 3. Stresshåndteringsstrategier: Terapeuten kan hjælpe klienten med at udvikle effektive strategier til at håndtere stress, herunder metoder til afslapning, tidsstyring og kommunikation.
 4. Kontekstuel forståelse: Kybernetisk psykologi ser på stress som en del af et større system, så terapeuten kan hjælpe klienten med at forstå de omgivelser og sociale faktorer, der kan påvirke deres stressniveau.
 5. Meta-kommunikation: Terapeuten kan hjælpe klienten med at forstå, hvordan de kommunikerer omkring stress og arbejde med at forbedre deres kommunikation med sig selv og andre i forhold til stress.

Det er vigtigt at bemærke, at den specifikke terapeutiske tilgang og teknikker vil variere afhængigt af den enkelte klient og deres behov. Kybernetisk psykologi kan være en af flere tilgange, der bruges i behandlingen af stress, og det kan kombineres med andre terapeutiske metoder for at opnå de bedste resultater. Det er også vigtigt at arbejde sammen med en kvalificeret terapeut, der har erfaring med stressbehandling.

Link til bogen Kybernetisk psykologi – ubevidst intelligens i psykoterapi og hverdag, forfatter Torben Hansen, Henrik Hass https://www.frydenlund.dk/psykologi/kybernetisk-psykologi-10639

Torben Hansen og Henrik Hass er begge uddannet psykoterapeuter, fra Vedfelt Instituttet og har mange års erfaring som psykoterapeuter.

Er du selv stresset eller kender du en som er, så kontakt mig for hjælp. Se mere på siden coaching priser på hjemmeside www.coachingtildig.dk

Lars Augsburg

Stresscoach

la@coachingtildig.dk