Du skal skrive alt ned og prioritere

Når man er stresset, kan det være nyttigt at skrive tingene ned af flere årsager. Her er nogle af dem:

 1. At lette tankerne: Når du skriver ned det, der fylder dine tanker, frigør du plads i dit sind. Det kan være en form for mental lettelse, da du ikke længere behøver at holde alt inde i tankerne. Ved at sætte dine tanker på papir kan du frigøre mentale ressourcer og mindske den mentale belastning, som stress kan medføre.
 2. Skabe klarhed: Stress kan få dine tanker til at virke kaotiske og ustrukturerede. Ved at skrive tingene ned kan du skabe klarhed og orden i dine tanker. Det hjælper dig med at organisere tankerne og se dem fra et mere objektivt perspektiv. Du kan identificere bekymringer, udfordringer eller problemer, der kræver opmærksomhed, og dermed tage skridt til at håndtere dem.
 3. Identifikation af problemer: Når du skriver tingene ned, kan du opdage mønstre eller gentagne temaer, der bidrager til din stress. Du kan få en bedre forståelse af, hvad der udløser din stress, og hvilke situationer eller tanker der forværrer den. Denne bevidsthed kan hjælpe dig med at tackle de underliggende årsager til din stress og finde løsninger.
 4. Emotionel udtryk og bearbejdning: Skrivning kan være en form for emotionelt udtryk. Du kan skrive ned, hvordan du føler dig, beskrive dine bekymringer og udtrykke frustration, vrede, tristhed eller andre følelser relateret til din stress. Dette giver dig mulighed for at bearbejde og udforske dine emotionelle reaktioner, og det kan bidrage til at mindske den emotionelle byrde, du oplever.

 

Når det kommer til, at prioritere og hvad du skal skrive ned, kan du begynde med følgende:

– Tanker og bekymringer: Skriv de specifikke tanker og bekymringer ned, der fylder dine tanker. Identificér, hvad der stresser dig, og hvorfor.

– Følelser: Udtryk og beskriv dine følelser forbundet med stresset. Skriv ned, hvordan stresset påvirker dig følelsesmæssigt.

– Begivenheder og situationer: Skriv ned de situationer eller begivenheder, der udløser stress eller bidrager til det. Dette kan hjælpe dig med at identificere mønstre og finde måder at håndtere dem på.

– Refleksioner og indsigter: Brug skrivningen som en refleksionsproces. Efter at have skrevet dine tanker og følelser ned, reflekter over dem. Led efter mønstre, indsigter eller nye perspektiver, der kan hjælpe dig med at håndtere stresset mere effektivt.

Der er ingen absolut regel for, hvad du skal skrive ned, når du er stresset. Formålet er at bruge skrivningen som et redskab til at udforske og håndter din stress.

Når du vil prioritere dine opgaver ved at skrive dem ned, kan du følge disse trin:

 1. Skriv alle dine opgaver ned: Begynd med at lave en omfattende liste over alle de opgaver, du skal håndtere. Dette inkluderer både store og små opgaver, samt eventuelle deadlines eller tidsbegrænsninger.
 2. Evaluer vigtigheden: Gennemgå listen og bedøm vigtigheden af hver opgave. Spørg dig selv, hvilke opgaver der har højeste prioritet i forhold til dine mål og tidsfrister. Vær realistisk og nøgtern i din vurdering.
 3. Overvej deadlines: Identificer opgaver med specifikke deadlines eller tidsbegrænsninger. Disse opgaver kan have højere prioritet, da de har fastsatte tidsrammer, der skal overholdes.
 4. Vurder konsekvenserne: Tænk over, hvilke konsekvenser der er forbundet med at udsætte eller ignorere hver opgave. Nogle opgaver kan have større konsekvenser end andre, hvis de ikke bliver udført rettidigt eller korrekt.
 5. Vælg dine topopgaver: Baseret på vurderingerne i de foregående trin, udvælg de opgaver, der har højeste prioritet. Vælg et mindre antal opgaver, som du kan fokusere på i øjeblikket.
 6. Lav en handlingsplan: For hver prioriteret opgave, udvikl en handlingsplan. Skriv ned de specifikke trin, der skal tages for at fuldføre opgaven. Dette kan omfatte tidsplanlægning, ressourceallokering og eventuelle nødvendige forberedelser.
 7. Fokusér på én opgave ad gangen: Når du går i gang med at arbejde, fokuserer du på én opgave ad gangen. Dette hjælper med at minimere overvældelse og øger din produktivitet. Når du har afsluttet en opgave, kan du gå videre til den næste på din prioriterede liste.

Vigtigheden af opgaver kan variere afhængigt af dine individuelle mål og omstændigheder. Det er vigtigt at tage hensyn til både kortsigtede og langsigtede mål, samt eventuelle eksterne faktorer, der kan påvirke prioriteringen af opgaverne.

Vil du vide mere eller ønsker du et forløb hos mig så kontakt mig.

Lars Augsburg coach