Sig fra og til når du er stresset.

Sig fra og til når du er stresset.

At sige fra, når man føler sig stresset, er vigtigt af flere grunde:

 1. Mental sundhed: At håndtere stress kan have en betydelig indvirkning på din mentale sundhed. Når du siger fra, giver du dig selv muligheden for at tage vare på dine mentale og følelsesmæssige behov.
 2. Fysisk sundhed: Langvarig stress kan påvirke din fysiske sundhed negativt. Det kan bidrage til en række sundhedsproblemer som hjerte-kar-sygdomme, fordøjelsesproblemer, søvnforstyrrelser og meget mere. At sige fra og tage hånd om stress er afgørende for at bevare en sund krop.
 3. Forbedring af præstation: Stress kan have en negativ indvirkning på din evne til at udføre opgaver og træffe beslutninger. Ved at sige fra og håndtere stress kan du forbedre din præstation, koncentration og kreativitet.
 4. Forbedring af relationer: Stress kan påvirke dine relationer negativt. Hvis du ikke siger fra, kan du ende med at reagere på en måde, der skaber spændinger i dine personlige og professionelle relationer. At være åben omkring dine grænser kan bidrage til at bevare sunde forhold.
 5. Forebyggelse af burnout: Hvis du ikke siger fra, kan stress gradvist opbygges og føre til burnout. Burnout er en tilstand af fysisk, mentalt og følelsesmæssigt udmattelse, der kan have alvorlige konsekvenser for både dit personlige og professionelle liv.
 6. Selvomsorg: At sige fra er en vigtig del af selvomsorg. Det handler om at tage ansvar for dit eget velvære og sætte grænser for at beskytte din mentale og fysiske sundhed.

Husk, at det at sige fra ikke nødvendigvis betyder at undgå ansvar eller opgaver, men snarere at finde en sund balance og etablere passende grænser for at bevare dit velvære.

At sige fra på en sund og effektiv måde involverer klare kommunikationsfærdigheder og selvindsigt. Her er nogle trin, der kan hjælpe dig med at sige fra på en konstruktiv måde:

 1. Selvrefleksion: Tag dig tid til at forstå, hvad der præcist stresser dig, og hvorfor det påvirker dig negativt. Identificer specifikke situationer, opgaver eller forventninger, der bidrager til din stress.
 2. Vær tydelig over for dig selv: Formuler klart, hvad dine grænser er, og hvad du kan håndtere. Det kan omfatte mængden af arbejde, tidspres, eller typer af opgaver.
 3. Vælg det rette tidspunkt og sted: Find et passende tidspunkt og et roligt sted at diskutere dine bekymringer. Undgå at bringe det op i en situation, hvor alle er stressede eller i en konfliktfyldt atmosfære.
 4. Vær direkte, men respektfuld: Når du kommunikerer dine grænser, skal du være tydelig og direkte, men samtidig respektfuld. Undgå at give skyld eller anklager, og brug “jeg ”-udtryk for at undgå at virke angribende.

Eksempel: “Jeg føler mig overvældet af mængden af arbejde lige nu, og jeg har brug for at justere mine prioriteringer for at bevare min sundhed og yde mit bedste.”

 1. Foreslå løsninger: Kom med konstruktive forslag til at håndtere situationen bedre. Dette viser, at du er engageret i at finde en løsning og ikke bare undgå ansvar.

Eksempel: “Jeg foreslår, at vi ser på opgavefordelingen igen, eller måske kan vi justere tidsrammen for dette projekt for at gøre det mere realistisk.”

 1. Vær åben for dialog: Vær åben for at lytte til andre synspunkter og forslag. En åben dialog kan bidrage til at skabe en bedre forståelse og finde løsninger, der er acceptable for alle parter.

Husk, at det at sige fra er en vigtig færdighed, og det kan tage lidt øvelse. Det handler om at skabe sunde grænser og opretholde et arbejdsmiljø, der fremmer både trivsel og produktivitet.

At øve sig i at sige fra kræver tid, bevidsthed og måske også mod. Her er nogle trin, du kan følge for at forbedre dine evner til at sige fra:

 1. Selvrefleksion:

   – Identificer situationer, hvor du føler dig overvældet eller stresset.
   – Analysér dine egne grænser og behov. Hvad er vigtigt for dig?

 1. Øv i tankerne:

   – Forestil dig forskellige scenarier, hvor du skal sige fra.
   – Overvej, hvordan du vil udtrykke dig klart og respektfuldt.

 1. Øv med en ven:

   – Bed en pålidelig ven eller familiemedlem om at agere som den person, du skal sige fra til.
   – Gennemgå scenarierne og få feedback på din kommunikation.

 1. Brug “jeg ”-sprog:

   – Udtryk dine følelser og behov ved at bruge “jeg ”-sprog. Dette hjælper med at undgå at virke   anklagende.
   – Eksempel: “Jeg føler mig overvældet, og jeg har brug for støtte.”

 1. Fasthold dine grænser:

   – Vær klar og fast i dine grænser uden at undskylde unødigt.
   – Undgå at lade dig overtale til noget, du ikke er komfortabel med.

 1. Lær at sige “nej”:

   – Praksis at sige “nej” på en respektfuld måde.
   – Du behøver ikke altid give en omfattende forklaring. Et enkelt og klart “nej” kan være tilstrækkeligt.

 1. Få støtte fra andre:

   – Tal med kolleger, venner eller en mentor om dine udfordringer med at sige fra.
   – Hør deres erfaringer og få råd om, hvordan de har håndteret lignende situationer.

 1. Vær opmærksom på dine signaler:

   – Lær at genkende fysiske og mentale signaler, der indikerer, at du har brug for at sige fra.
  – Jo tidligere du reagerer, desto lettere kan det være at kommunikere klart og roligt.

 1. Fejl er en del af processen:

   – Vær ikke bange for at lave fejl. At sige fra er en læringsproces, og du vil sandsynligvis blive bedre med tiden.
   – Evaluer efter hver situation og identificer, hvad der fungerede godt, og hvad der kan forbedres.

 1. Vær tålmodig med dig selv:

    – At ændre adfærd tager tid. Vær tålmodig med dig selv og fejr små fremskridt.

Ved at være proaktiv og systematisk i din tilgang kan du gradvist opbygge dine evner til at sige fra og etablere sunde grænser for at bevare dit velvære.

Hvem du skal sige fra over for, afhænger af situationen og de faktorer, der bidrager til din stress eller overvældelse. Her er nogle potentielle grupper af mennesker eller situationer, hvor det kan være nødvendigt at sætte grænser og sige fra:

 1. Arbejdsgivere og kolleger:

   – Hvis arbejdskravene er for overvældende, eller hvis du føler, at du har for meget ansvar.
   – Hvis der er problemer med arbejdsmiljøet eller relationer på arbejdspladsen.

 1. Venner og familie:

   – Når personlige forpligtelser eller forventninger fra venner og familie bliver for meget.
   – Hvis der er konflikter eller uoverensstemmelser i personlige relationer.

 1. Dig selv:

   – Nogle gange er det vigtigt at sætte grænser over for dine egne forventninger og krav til dig selv.
   – Hvis du er tilbøjelig til at sige “ja” til alt og over strækker dig selv.

 1. Sociale forpligtelser:

   – Hvis du deltager i for mange sociale arrangementer eller aktiviteter, og det påvirker dit velvære.
   – Hvis du har brug for tid til at slappe af og genoplade.

 1. Andre forpligtelser:

   – Hvis du deltager i frivilligt arbejde, klubber eller andre engagementer, og det bliver for meget.
   – Når du har brug for at prioritere dine forpligtelser for at bevare balance.

Det er vigtigt at være opmærksom på dine egne grænser og behov for at identificere, hvem eller hvad der bidrager til din stress. At sige fra kan være en udfordrende, men nødvendig proces for at bevare dit fysiske og mentale velbefindende. Hvis du er i tvivl, kan det være en god idé at søge rådgivning fra stresscoach for at få perspektiv og støtte.

At kommunikere om din stress og behov er vigtigt af flere grunde:

 1. Øget forståelse:

   – Ved at dele dine følelser og oplevelser med andre kan du skabe en større forståelse for, hvad du går igennem. Dette kan føre til mere            empati og støtte fra dem omkring dig.

 1. Støtte og hjælp:

   – Når du informerer andre om din stress, åbner du døren for støtte og hjælp. Mennesker omkring dig, såsom venner, familie eller kolleger,        kan være villige til at tilbyde støtte, rådgivning eller endda hjælp med opgaver.

 1. Forebyggelse af misforståelser:

   – At være åben omkring din stress kan hjælpe med at forhindre misforståelser. Andre vil bedre forstå, hvorfor du måske ikke kan påtage         dig yderligere ansvar eller deltage i visse aktiviteter.

 1. Skabe realistiske forventninger:

   – Ved at kommunikere om din stress kan du være med til at etablere realistiske forventninger. Dette gælder både for dig selv og for dem,        der interagerer med dig.

 1. Fremme sundhed og selvomsorg:

   – At sige til, når du er stresset, er en form for selvomsorg. Det hjælper dig med at erkende dine egne grænser og tage de nødvendige              skridt for at bevare dit velbefindende.

 1. Skabe åbenhed og tillid:

   – At være åben omkring din stress kan bidrage til at skabe en atmosfære af åbenhed og tillid i dine personlige og professionelle                        relationer. Det kan opmuntre andre til også at dele deres udfordringer.

 1. Muliggøre tilpasninger:

   – I nogle situationer kan din åbenhed omkring stress hjælpe med at facilitere tilpasninger på arbejdspladsen eller i andre områder af dit          liv. Dette kan omfatte ændringer i arbejdsbyrden, justeringer i tidsplanen eller andre tiltag for at lette stress.

Husk, at det at sige til om din stress ikke nødvendigvis betyder at give op eller undgå ansvar, men snarere at skabe bevidsthed om dine behov og arbejde mod en mere bæredygtig og støttende livsstil.

Hvem du skal sige til, når du er stresset, afhænger af konteksten og årsagen til din stress. Her er nogle potentielle personer eller grupper, som du måske ønsker at kommunikere med:

 1. Nærmeste familie og venner:

   – Dine nærmeste pårørende er ofte en vigtig støtte. De kan give dig emotionel opbakning og forståelse. Deling af dine følelser med dem          kan skabe en stærk støttebase.

 1. Arbejdsgivere og kolleger:

   – Hvis arbejdsrelaterede faktorer bidrager til din stress, kan det være vigtigt at tale med din leder eller kolleger. De kan måske hjælpe                med at ændre arbejdsvilkårene eller fordele opgaverne på en mere håndterbar måde.

 1. Mentor eller coach:

   – Hvis du har en mentor eller coach, kan det være givende at diskutere dine udfordringer med dem. De kan give professionel vejledning         og støtte baseret på deres erfaringer.

 1. Professionel rådgiver eller terapeut:

   – En professionel rådgiver eller terapeut er specialiseret i at hjælpe med håndtering af stress og følelsesmæssige udfordringer. De kan            give dig værktøjer og teknikker til at håndtere stressen.

 1. HR-afdelingen på arbejdspladsen:

   – Hvis arbejdsrelaterede faktorer er hovedårsagen til din stress, kan du overveje at tale med Human Resources (HR) på din arbejdsplads.        De kan have ressourcer og programmer designet til at støtte medarbejdernes trivsel.

 1. Læge:

   – Hvis stressen har en betydelig indvirkning på dit fysiske eller mentale helbred, bør du overveje at konsultere en læge eller psykolog. De        kan vurdere din situation og give anbefalinger eller henvise dig til yderligere støtte.

 1. Selvstøtte og selvomsorg:

   – Glem ikke vigtigheden af selvstøtte. At skabe tid til refleksion og selvomsorg kan hjælpe dig med at forstå dine egne behov og                        strategier til at håndtere stress.

Hvem du vælger at tale med, afhænger af dit komfortniveau, typen af stress og de specifikke omstændigheder. Det er ofte en god idé at tage en proaktiv tilgang og opsøge støtte, når du har brug for det.

Lars Augsburg

Stresscoach

la@coachingtildig.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *