Stress hos brandfolk og ambulancefolk.

Jeg har længe haft et ønske om at skrive om stress hos brandfolk og ambulancefolk, som jeg selv har været og stadig er, en del af nu på 25. år.

Jeg har forsøgt at, skriv hvad er det der skaber stress, hvordan kan det behandles og ikke mindste hvordan forbygger man stress hos brandfolk og ambulancefolk. Det er ud fra mine egne erfaringer, både som brandmand og ambulancebehandler, samt min uddannelse og erfaring som stresscoach.

Stress hos brandfolk og ambulancefolk opstår på grund af de udfordrende og ofte traumatiske situationer, de står over for i deres arbejde. Der er flere faktorer, der kan føre til stress i disse erhverv:

 

 1. Traumatiske begivenheder: Brandfolk og ambulancefolk står ofte overfor traumatiske situationer som brande, trafikulykker, naturkatastrofer og alvorlige sygdoms- eller skadesrelaterede hændelser. Disse oplevelser kan have en dyb indvirkning på deres mentale og følelsesmæssige velvære.

 

 1. Arbejdspres: Begge erhverv indebærer lange arbejdstimer, skiftearbejde og krævende fysiske og mentale opgaver. Personalet skal ofte håndtere flere opkald og patienter på kort tid, hvilket kan føre til stress og udmattelse.

 

 1. Ansvar: Brandfolk og ambulancefolk har ansvaret for at, redde liv og ejendomme i nødsituationer. Dette ansvar kan være overvældende, især når deres handlinger kan have afgørende konsekvenser.

 

 1. Risikoen for personskade: Begge erhverv indebærer en vis grad af personlig risiko. Brandfolk kan blive udsat for farlige brande og kemikalier, mens ambulancefolk skal håndtere potentielt smitsomme sygdomme og skader på ulykkessteder.

 

 1. Mangel på kontrol: I nødsituationer er brandfolk og ambulancefolk ofte nødt til at reagere hurtigt og tilpasse sig skiftende omstændigheder. Dette kan føre til en følelse af manglende kontrol over situationen, hvilket kan øge stressniveauet.

 

 1. Langsigtede konsekvenser: Gentagen eksponering for traumatiske begivenheder og arbejdsrelateret stress kan føre til langvarige mentale sundhedsproblemer som posttraumatisk stresslidelse (PTSD), angst og depression.

 

For at håndtere stress i disse erhverv er det vigtigt at, have passende uddannelse, støtte og ressourcer på plads, herunder adgang til psykologisk rådgivning og støttegrupper. Desuden er forebyggende foranstaltninger som øvelser til at, håndtere stress, regelmæssig træning og sund kost vigtige for at, opretholde det fysiske og mentale velvære hos brandfolk og ambulancefolk. Arbejdsgiver bør også arbejde på at reducere arbejdspres, forbedre arbejdsbetingelser og fremme en sund arbejdskultur for at hjælpe med at mindske stressniveauet for deres personale.

Behandlingen af stress hos brandfolk og ambulancefolk bør være omfattende og fokusere på både akut håndtering af symptomer og forebyggelse af fremtidig stress. Her er nogle vigtige skridt i behandlingen af stress:

 

 1. Akut kriseintervention: Når en brandmand eller ambulancepersonel oplever en særligt traumatisk begivenhed, bør der være en akut kriseintervention på plads. Dette kan omfatte adgang til psykologisk krisehjælp fra professionelle rådgivere, der er trænet i at håndtere akutte reaktioner på traumatiske begivenheder.

 

 1. Adgang til mental sundhedspleje: Brandfolk og ambulancefolk bør have nem adgang til mental sundhedspleje. Dette kan omfatte individuel terapi, gruppesamtaler eller rådgivning for at hjælpe med at tackle stress og traumer.

 

 1. Uddannelse og træning: For at reducere stress er det vigtigt at, give personalet uddannelse og træning i håndtering af stress og traumatiske begivenheder. Dette kan hjælpe dem med at, udvikle mestringsteknikker og forstå de følelsesmæssige reaktioner, de kan opleve.

 

 1. Arbejdstidsplanlægning: Arbejdsgiver bør overveje at ændre vagtplaner for at minimere overarbejde og udstede pauser, så personalet kan hvile og komme sig mellem opgaver/opkald.

 

 1. Fremme en sund arbejdskultur: Ledelsen bør fremme en sund arbejdskultur, der værdsætter åbenhed omkring mental sundhed. Dette kan omfatte programmer til reduktion af stigmatisering og opfordring til medarbejdere til at søge hjælp, når det er nødvendigt.

 

 1. Fysisk sundhed: Træning og sund kost kan hjælpe med at mindske stress. Organisationer bør tilbyde muligheder for fysisk træning og fremme en sund livsstil blandt personalet.

 

 1. Familie- og social støtte: Familie og sociale netværk spiller en vigtig rolle i behandlingen af stress. Det er vigtigt at inddrage familien i støtteprocessen og opfordre personalet til at opretholde stærke sociale forbindelser uden for arbejdspladsen.

 

 1. Forebyggelse: Ud over behandling er forebyggelse afgørende. Arbejdsgiver bør fokusere på at identificere og afhjælpe arbejdsmæssige risikofaktorer for stress og traume.

Det er vigtigt at bemærke, at behandlingen af stress hos brandfolk og ambulancefolk bør tilpasses individuelt, da mennesker reagerer forskelligt på stress og traumer. Derfor bør behandlingen være fleksibel og tilpasses den enkelte medarbejders behov og ressourcer.

Når vi taler om forebyggelse så er det her en stresscoach som mig kan komme ind og kan afhjælpe før det bliver for svært.

Selvomsorg og forebyggelse af stress er afgørende for brandfolk og ambulancepersonale. Her er nogle skridt, som disse fagfolk kan tage for at beskytte deres mentale og følelsesmæssige velvære:

 

 1. Selvbevidsthed: Vær opmærksom på dine egne mentale og følelsesmæssige tilstande. Lær at genkende tegn på stress hos dig selv, såsom søvnproblemer, irritabilitet eller træthed.

 

 1. Øvelse af stresshåndteringsmetoder: Lær og øv stresshåndteringsmetoder som dyb vejrtrækning, meditation, mindfulness og progressiv muskelafslapning. Disse teknikker kan hjælpe dig med at håndtere stress i øjeblikket.

 

 1. Fysisk træning: Regelmæssig motion kan bidrage til at reducere stressniveauet og forbedre dit fysiske og mentale velvære. Prøv at inkludere træning i din daglige rutine.

 

 1. Sund kost: Spis en afbalanceret kost rig på næringsstoffer. Undgå overdrevet forbrug af koffein og alkohol, da dette kan forværre stress.

 

 1. Søvn: Prioriter en god søvn. Forsøg at opretholde en regelmæssig søvnplan og skab et behageligt sovemiljø.

 

 1. Social støtte: Søg støtte fra kolleger, venner og familie. Del dine oplevelser og følelser med dem, da det kan være terapeutisk og styrkende.

 

 1. Planlægning og tidshåndtering: Effektiv planlægning og tidshåndtering kan hjælpe med at reducere stress. Lav realistiske tidsplaner, og overvurder ikke dine kapaciteter.

 

 1. Grænser: Lær at sætte sunde grænser for dit arbejde. Undgå overarbejde og overengagement, der kan føre til udmattelse.

 

 1. Ferie og pauser: Sørg for at tage regelmæssige pauser og udnyt din ferie for at slappe af og genoplade.

 

 1. Psykologisk støtte: Hvis du føler, at stressen er vedvarende eller bliver overvældende, skal du ikke tøve med at søge professionel hjælp fra en psykolog eller rådgiver, der er specialiseret i traume og arbejdsrelateret stress.

 

 1. Uddannelse: Fortsæt med at uddanne dig selv om stresshåndtering, traumehåndtering og mental sundhed. Dette kan hjælpe dig med at forstå og tackle de udfordringer, du står over for i dit arbejde.

 

 1. Støttegrupper: Overvej at deltage i en støttegruppe for kolleger, der står over for lignende udfordringer. Dette giver dig mulighed for at dele erfaringer og finde støtte fra dem, der forstår dine oplevelser bedst.

Husk, at forebyggelse af stress er en kontinuerlig proces, og det er vigtigt at prioritere din mentale sundhed på lang sigt for at opretholde et sundt og bæredygtigt arbejdsliv som brandmand eller ambulancepersonale.

Kontakt mig for mere information og hjælp.

Lars Augsburg Stresscoach.

la@coachingtildig.dk