Stress og PTSD hos forældre med et handicappet barn.

Stress og evt. PTSD hos forældre med et handicappet barn.

Som far til en handicappet pige har, jeg på egen krop mærket, hvordan jeg blev påvirket både mentalt og fysisk, som resulterede i at, jeg fik stress, men opdaget det først efter mange år. Det er vigtigt for mig som stresscoach og som forældre at kunne hjælpe andre forældre som er i samme situation.

Stress hos forældre, som er ubehandlet, kan ende i PTSD. En undersøgelse fra Epilepsi foreningen viste at Hver anden forælder til børn med svær epilepsi har symptomer på PTSD (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1525505020307186)

Forældre med et handicappet barn kan opleve en betydelig mængde stress og belastning på grund af de særlige udfordringer, de står over for. Her er nogle af de grunde til, at forældre til handicappede børn kan opleve stress, samt hvordan det kan ses:

 1. Bekymring for barnets fremtid: Forældre kan være bekymrede for, hvordan deres handicappede barn vil klare sig i fremtiden, især når det kommer til uddannelse, beskæftigelse og selvstændighed.
 2. Finansielle udfordringer: At tage sig af et handicappet barn kan medføre ekstra omkostninger til medicinsk pleje, terapier, specialundervisning og udstyr, da hjælp fra kommunen enten kommer sent eller aldrig bliver bevilliget. Dette kan skabe økonomisk stress for familien.
 3. Tidsmæssige krav: At passe på et handicappet barn kræver ofte mere tid og energi end at passe på et ikke-handicappet barn. Dette kan medføre stress, især når forældrene også skal jonglere med arbejde og andre forpligtelser.
 4. Sociale og følelsesmæssige udfordringer: Forældre til handicappede børn kan føle sig isolerede eller stigmatiserede. De kan også opleve følelsesmæssig belastning som følge af at se deres barn kæmpe med sundhedsmæssige eller udviklingsmæssige udfordringer.
 5. Mangel på støtte og ressourcer: Utilstrækkelig adgang til støtte, ressourcer og netværk af ligesindede forældre kan også bidrage til stress.

Hvordan man kan se det:

Det er ikke altid let at se, om forældre til handicappede børn oplever stress, da det kan variere fra person til person. Nogle mulige tegn på stress hos disse forældre kan omfatte:

 1. Fysisk sundhed: Fysiske symptomer som søvnproblemer, træthed, hovedpine eller fordøjelsesproblemer kan være tegn på stress.
 2. Emotionel trivsel: Forældre kan udvise tegn på angst, depression eller frustration. De kan også have følelsesmæssige udbrud eller humørsvingninger.
 3. Sociale tilbagetrækninger: Nogle forældre kan trække sig tilbage fra sociale aktiviteter eller miste interessen for tidligere hobbyer.
 4. Øget alkohol- eller stofmisbrug: Nogle forældre kan bruge alkohol eller stoffer som en måde at håndtere stressen på.
 5. Forværring af eksisterende helbredsproblemer: Stress kan forværre eksisterende helbredsproblemer hos forældrene.

Det er vigtigt at huske, at stress er en normal reaktion på udfordrende situationer.

Hvis du er en forælder til et handicappet barn eller kender nogen i denne situation, er det vigtigt at tilbyde støtte og hjælp, når det er nødvendigt. Professionel rådgivning (Stresscoach / Psykolog) og støttegrupper kan også være nyttige ressourcer for at hjælpe forældre med at håndtere stress.

Forældre til et handicappet barn kan udvikle posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Selvom PTSD oftest associeres med personer, der har oplevet traumatiske begivenheder som krig, vold eller naturkatastrofer, kan det også forekomme som følge af vedvarende og alvorlig stress i forbindelse med langvarige udfordringer eller traumatiske oplevelser, herunder omsorgen for et handicappet barn.

Forældre til handicappede børn kan opleve gentagne traumatiske situationer eller følelsesmæssig belastning, der kan føre til PTSD. Nogle af de faktorer, der kan bidrage til udviklingen af PTSD hos disse forældre, inkluderer:

 1. Alvorlige sundhedsmæssige komplikationer: Hvis barnet har oplevet gentagne alvorlige sundhedsmæssige problemer eller indlæggelser, kan dette føre til traumatiske oplevelser for forældrene.
 2. Livslange udfordringer: At håndtere det langvarige ansvar for et handicappet barn, der kræver kontinuerlig pleje og støtte, kan have en traumatisk indvirkning på forældrene.
 3. Følelsesmæssige udfordringer: De følelsesmæssige udfordringer ved at se ens barn kæmpe med sundhedsmæssige eller udviklingsmæssige udfordringer kan også forårsage PTSD.
 4. Isolation og mangel på støtte: Mangel på støtte fra samfundet eller oplevelsen af at være alene i at håndtere disse udfordringer kan øge risikoen for PTSD.
 5. Skyld og selvbebrejdelse: Nogle forældre kan opleve skyld eller selvbebrejdelse over deres barns handicap, hvilket kan bidrage til PTSD-symptomer.
 6. Mange oplever en manglende forståelse, hjælp og mistænkeliggørelse fra de instanser der netop skal hjælpe familien, dette bidrager til betydelig stress hos familien.

Det er vigtigt at forstå, at PTSD er en alvorlig tilstand, der kræver professionel hjælp. Hvis du eller nogen, du kender, oplever symptomer på PTSD som følge af omsorgen for et handicappet barn, er det vigtigt at søge professionel rådgivning og behandling. PTSD-symptomer kan omfatte mareridt, flashbacks, intens angst, undgåelse af påmindelser om traumet og ændringer i humør og tænkning. Behandling kan omfatte terapi, medicin og støttegrupper for at hjælpe med at håndtere symptomerne og forbedre livskvaliteten.

Forebyggelse er altid beder end helbredelse, det er her en stresscoach som mig kommer ind, kontakt mig hvis du oplever stress eller ønsker hjælp til at undgå stress som forældre med et handicappet barn.

Lars Augsburg

Stresscoach

la@coachingtildig.dk