Words have power, skrevet på en tavle

TOTE en NLP strategi-teknik

TOTE er en grundlæggende NLP strategi-teknik, som kan bruges som en model til at designe og evaluere kommunikation, her er en trinvis proces for at bruge NLP TOTE:

  1. Test: Identificer det ønskede resultat eller mål for kommunikationen. Dette kan omfatte at afdække en persons behov eller ønsker, eller at løse et problem.
  2. Operation: Udfør en handling eller en serie af handlinger, der vil føre til det ønskede resultat eller mål. Dette kan omfatte at stille spørgsmål, give information eller vejledning eller foreslå en løsning.
  3. Test: Evaluer resultatet af handlingen for at afgøre, om målet er blevet opfyldt, og om der er behov for yderligere handlinger.
  4. Exit: Afslut kommunikationen, når målet er nået, eller fortsæt med at gentage trinene for at nå yderligere mål.

TOTEén begynder med et outcome, hvad forsøger du at opnå? TOTE kan bruges i en række forskellige sammenhænge, herunder terapi, coaching, forhandling og salg, og kan hjælpe med at skabe mere effektive og målrettede kommunikationsstrategier. Det er vigtigt at bemærke, at NLP TOTE er en model og ikke en fastlagt regel, og at det kan være nødvendigt at tilpasse processen til den specifikke situation eller kontekst.

Mere info www.coachingtildig.dk

Lars Augsburg